| poczta |
Spˇ│dzielnia Mieszkaniowa "»elazna Brama"
ul. Twarda 16a, 00-105 Warszawa
tel. 226200616, tel./fax 226207636
www.smzb.waw.pl